30 December 2012, Riga, Latvia

Dear teachers / participants,
for your information – in the teachers workshop “most important aspects in teaching milonga” with Salvador Rios, that will take place as part of Todo Milonga workshop weekend, the milonga will be discussed as an independent dance and a lot of solo exercises will be performed.
For this workshop you can register without a dancing partner, by sending email to reinis@tangobaltica.org.


Dārgie skolotāji / dalībnieki,
jūsu informācijai – skolotāju nodarbībā “svarīgākie aspekti mācot milongu”, ko vadīs Salvadors Rioss nodarbību nedēļas nogales Todo Milonga ietvaros, milonga tiks apskatīta kā patstāvīga deja un nodarbībā tiks veikti daudzi solo vingrinājumi.

Šai nodarbībai var reģistrēties (sūtot epastu uz reinis@tangobaltica.org) bez deju partnera.