26 – 28 April 2013, Riga, Latvia

Sabrina & Ruben will give 8 workshops for different dancing levels. 2 workshops will take place on Friday 26 April at HiCentrs  in Riga and 6 workshops on Saturday and Sunday at Doles Tautas Nams in Kekava. Workshop programme, prices and registration procedure can be found here.

On Friday 26 April we will join with Ruben & Sabrina the traditional Fridays’ milonga at HiCentrs, on Saturday 27 April a Special milonga will be organized in Kekava (21:00 – 3:00) with DJ Evaldas from Lithuania.

Looking forward to your registrations,

Heidrun & Reinis


Sabrina & Rubens pasniegs 8 nodarbības dažādiem dejotāju līmeņiem. 2 nodarbības notiks piektdien 26. Aprīlī HiCentrā un 6 nodarbības notiks sestdien un svētdien Ķekavā – Doles Tautas Namā. Nodarbību programmu, cenas un informāciju par reģistrēšanos var atrast te.

Piektdien 26. Aprīlī kopā ar Rubenu & Sabrinu piedalīsimies tradicionālajā piektdienas milongā HiCentrā, sestdien 27. Aprīlī mēs organizēsim īpašu milongu Ķekavā (21:00 – 3:00) ar DJ Evaldas no Lietuvas.

Gaidīsim jūsu reģistrācijas,

Heidruna & Reinis